Inngangsporten til Tønsberg

AJ2 er det første kontorbygget du ser når du kommer til Tønsberg. I tillegg til sin sentrale plassering, vil bygget være meget profilerende. Det er for øyeblikket det nyeste kontorbygget i Tønsberg. Av totalt 9.300 m2 er kun 600 m2 ledig. Disse lokalene ligger i 4 etasje.

Beliggenhet

Bygget ligger ved inngangsporten til Tønsberg. Med en beliggenhet ved siden av Fylkesmannen i Vestfold, Statens Park, og rett under Slottsfjellet, vil det bli Tønsbergs mest eksponerte kontorbygg.

Kommunikasjon

AJ2 har gode parkeringsmuligheter for både bil og sykkel. Det vil tilrettelegges for en egen låsbar sykkelparkering i kjelleren. Bygget har kort avstand til offentlig kommunikasjon. Det er 10 minutters gange til jernbanestasjon og ekspressbuss, og kun 10 minutter gåavstand til Brygga i Tønsberg. Bygget ligger i inngangsporten til Tønsberg, så du unngår kø gjennom byen i rushtiden. Det er også sentralt beliggende i forhold til E18. Torp, Sandefjord Lufthavn, ligger kun 20 minutter unna med bil.

Areal

Helt nye og representative kontorarealer som gir leietaker mulighet for å skreddersy løsninger for sitt behov. Planløsningen gir stor fleksibilitet, og lokalene er meget godt egnet til både cellekontorer så vel som åpen løsning. 4. og 5. etasje vil få utsikt over Byfjorden. Det er lagt til rette for en takterasse i penthouse-etasjen. Garderobe vil bli tilgjengelig i 1. etasje. Etasjeflatene er på ca. 2.000 m2 og totalt areal er på ca. 9.300 m2. I tillegg kommer parkeringskjeller og egen sykkelparkering.

Bygget

AJ2 er formet som et rektangulært vinkelbygg i 4 etasjer med en tilbaketrukket 5. etasje. Arkitektonisk tilpasser bygget seg omgivelsene, samtidig som det har et eget og nåtidig utrykk. Fasadene fremstår primært i tegl i en varm farge med innslag av trekledning. Byggets proporsjoner balanserer mellom det klassiske murale; vinduer i mur, og den moderne, noe asymmetriske komposisjon. Fasaden brytes av enkelte, større karnapper kledt med tre. En trekledning definerer også sokkelen og den inntrukne taketasjen. Det vil også bli foretatt oppgraderinger av fasaden på nabobygget.

Miljø

AJ2 har som mål å bli det første Breeam sertifiserte bygget i Vestfold.

Et prosjekt som prioriterer lavenergiløsninger. Et nytt bygg gir fordeler i forhold til energibruk, moderne tekniske løsninger, godt inneklima og arbeidsmiljø. Det blir benyttet den nyeste teknologien innen bla. ventilasjon, varmestyring og bevegelsesstyrte lysarmaturer med led-belysning.

BREEAM-NOR klasse og score: Breeam Nor kontorbygg Pass. Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design: Energimerke B+ Breeam Nor klassifisering.

Brutto gulvareal (BRA): 9 300 kvm.
Tomtestørrelse: 9,79 mål.
Område for lagring: 56 kvm.
Areal allment tilgjengelig: Parkeringsplass og annet uteområde.
Areal bygd for offentlig bruk: Ikke relevant.
Beregnet strømforbruk: 95 kWh/m 2 år.
Beregnet bruk av fossil energi - kWh/m2: Ikke relevant.
Beregnet produksjon av fornybar energi - kWh/m2 (ref Ene 5): Ikke relevant.
Beregnet vannforbruk - m3/person/år: Estimert 1600-1800 m3/år. Antall personer er ikke fastsatt.

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse:
• Co2 regnskap
• Ambisjoner om 90% sorteringsgrad på byggeavfall
• Gjennomføring av MAN2 på byggeplass
• Bruk av Productxchange.no gjennom hele byggefasen
• Bruk av korreiste materialer
• Bruk av varige materialer, og bruk av ansvarlig innkjøpte materialer

Liste over realiserte tiltak: Det vil bli presentert etter oppføring.

 

Plantegninger

Plantegning av ledige arealer i 4 etg. Av totalt 9.300 m2 er kun 600 m2 ledig, 400m2 + 200m2. Disse lokalene ligger i 4 etg. Skisser som viser muligheter for innredning. Planløsning kan endres og skreddersys etter leietaker sitt behov. Klikk på etasjen for å se plantegningen.

Kontakt

Ta kontakt med Sæther AS ved Erik Sæther på 920 61 900, e-post: erik@johs.no eller Eiendomsmegler Bjørn Even Sørhaug på 947 80 408, e-post: bes@em1.no